Rozliczenia podatkowe (CIT,VAT)


Sporządzanie deklaracji:

Zajmujemy się wypełnianiem deklaracji VAT, PIT, CIT w oparciu o aktualne przepisy prawne oraz dokumenty przedsiębiorstwa. W skład oferowanych przez nas usług wchodzą m.in. następujące deklaracje VAT:

 • VAT-5 oraz VAT-5 UE – o potwierdzeniu zarejestrowania podmiotu, jako podatnika VAT bądź VAT UE,
 • VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-13 – deklaracja od podatku od towarów i usług,
 • VAT-ZD – o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego,
 • VAT-21 – o wyborze miejsca opodatkowania bądź jego rezygnacji w przypadku sprzedaży wysyłkowej,
 • VAT-22, VAT-23, VAT-24, VAT-25 – o nabyciu środków transportu, przewozu go do krajów UE, uiszczenia podatku z tytułu jego nabycia, a także braku obowiązku uiszczenia takiego podatku,
 • VAT-26 – o pojazdach samochodowych wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej,
 • Inne VAT, w tym: VAT-R, VAT-IM, VAT-IM/A, VAT-UE, VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UE/C, VAT-UE/K,
 • VAT Z – o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

  Deklaracje PIT:

 • PIT 8AR – o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • PIT 16 – o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej,
 • PIT 16A – wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne (karta podatkowa),
 • PIT-28, PIT-28/A – zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, oraz informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko,

a także: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT/Z, PIT/ZG, SSE-A, SSE-R, SSE-R/A, PIT-11, PIT049 oraz PT-4R.

Deklaracje CIT:

 • CIT-5 – o przeznaczeniu dochodów z dywidendy,
 • CIT-6AR, CIT-6R, CT-7 – o wysokości pobranego podatku dochodowego,
 • CIT-8, CIT-8A, CIT-8B – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty,
 • inne: PFRON, NBP, KRS, dokumentacja do banku (rachunek przepływów pieniężnych, analiza finansowa)
 • MOSS i inne procedury szczególne
 • wnioski VZM, odwrotne obciążenie VAT w budownictwie
 • PCC – umowy kupna-sprzedaży, darowizny.