Jak działamy?

Podpisujesz z nami umowę i co dalej? Od tego momentu musisz jedynie skrupulatnie dokumentować prowadzone operacje księgowe (gromadzić wystawione faktury, faktury kosztowe oraz inne dowody księgowe), a następnie dostarczać zebrane dokumenty do nas (lub uzgodnić telefonicznie ich odbiór przez naszego kuriera).

My zajmiemy się sporządzeniem odpowiednich rejestrów podatkowych (Księgi Rachunkowe, Księga Przychodów i Rozchodów, ryczałt ewidencjonowany czy karta podatkowa, rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupów VAT, JPK, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia itd.), oraz wymaganych deklaracji, które dostarczymy do urzędów skarbowych.

Wszyscy nasi Klienci otrzymują fakturę VAT, która jest dla nich kosztem uzyskania przychodu.