Księga przychodów i rozchodów

To najpopularniejszy rodzaj ewidencji używany w księgowości uproszczonej. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów przeznaczona jest dla osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych (osób fizycznych), których przychody w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły 1,2 mln EURO w przeliczeniu na złotówki (aktualne limity).

Największą zaletą prowadzenie KPiR jest możliwość wliczenia w koszty prowadzenia działalności wszystkich wydatków, związanych bezpośrednio z uzyskaniem przychodu oraz fakt, że podatek płacimy nie od naszego przychodu, ale od faktycznego dochodu.

Zakres obsługi Compendio:

  • bieżący zapis dokumentów w księdze przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów (ryczałt) oraz w rejestrach VAT,
  • przygotowywanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego PIT, podatku od towarów i usług VAT, JPK
  • zakładanie i prowadzenie ewidencji majątku trwałego i wyposażenia,
  • sporządzanie miesięcznych deklaracji i przekazywanie ich do Urzędów Skarbowych i ZUS,
  • wykonywanie rocznych rozliczeń, informacji i raportów dla Urzędów Skarbowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • prowadzenie sprawozdawczości statystycznej,
  • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych przedsiębiorców,
  • udzielanie wyjaśnień oraz reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS,
  • analizy biznesowe, prowadzenie korespondencji urzędowo – biznesowej,
  • usługi niestandardowe w zakresie księgowości i analiz finansowych – na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.