+48 12 6337170
  biuro@compendio.com.pl
 
Kompleksowa obsługa finansowo-księgowa realizowana przez nasze biuro rachunkowe to znacznie więcej niż zapisanie odpowiednich dokumentów na konta księgowe lub do rubryk księgi przychodów i rozchodów. Te, w sumie, nie tak bardzo skomplikowane czynności, to nie więcej niż połowa Państwa obsługi.
Aby prawidłowo zaksięgować dokumenty obrazujące operacje gospodarcze Państwa firmy, pracownik naszego biura rachunkowego musi podjąć szereg często trudnych decyzji. Niejednokrotnie decyzje te podejmowane są kolektywnie lub po zasięgnięciu opinii prawnika - specjalisty prawa podatkowego. Biuro rachunkowe poprzez swoich pracowników prowadzi Państwu wszystkie inne niezbędne ewidencje jak: rejestry sprzedaży i zakupu do potrzeb podatku VAT, ewidencję i wykaz środków trwałych, ewidencję wyposażenia, karty wynagrodzeń pracowników. Prowadzi pełną obsługę kadrowo płacową. Sporządza plany kont, wszystkie wymagane prawem deklaracje i sprawozdania, które na czas dostarcza do odpowiednich urzędów. Przygotowuje dla Klientów różnorodne (w zależności od potrzeb) sprawozdania finansowe. W pełni obsługuje ewentualne kontrole Państwa firmy. Nasze biuro rachunkowe udziela wreszcie Państwu wszelkich niezbędnych porad i wyjaśnień.

Często też klienci chcą od biura innych, nietypowych usług - np. wysyłka korespondencji firmy - a dobre biuro rachunkowe powinno zapewnić jak najszersze spektrum swoich usług.
Jesteśmy podmiotem uprawnionym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie Certyfikatu Księgowego wydanego przez Ministra Finansów RP
  • Firma posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością zgodne z obowiązującymi przepisami
  • Świadczymy kompleksową obsługę księgowo-podatkową, kadrowo-płacową dla małych i średnich podmiotów gospodarczych o różnym profilu działalności i formie prawnej
  • Oferujemy profesjonalną współpracę z klientem i wysoką jakość świadczonych usług. Nasze mocne strony to: wiedza, doświadczenie, rzetelność, terminowość i dokładność
  • Zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę, lub usługi tylko jednego określonego zakresu
  • Doradzamy, jak zoptymalizować wysokość swoich przychodów i kosztów
  • Naszymi klientami są: jednoosobowe firmy opodatkowane w sposób zryczałtowany lub na zasadach ogólnych, spółki cywilne oraz spółki prawa handlowego
Księgowość to bardzo ważny element prowadzenia działalności gospodarczej. Od niej zależy płynność finansowa firmy, terminowość i prawidłowość rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Nie każdej jednak firmie potrzebny jest własny dział księgowości. Często najlepszym rozwiązaniem okazuje się powierzenie prowadzenia księgowości specjalistom w biurze rachunkowym. Mylnie twierdzą niektórzy, iż koszty związane z taką usługą są wysokie. Stawki za usługi biura rachunkowego są bowiem wolne od dodatkowych obciążeń kosztami generowanymi przy etatowym zatrudnieniu księgowego. Dlatego niejednokrotnie zlecenie prowadzenia księgowości do biura rachunkowego jest bardziej opłacalne niż stworzenie działu księgowości we własnej firmie. Ceny biura rachunkowego, ustalane zwykle w formie zryczałtowanej stawki miesięcznej, uzależnione są od rzeczywistych nakładów pracy niezbędnych dla prawidłowego wykonania powierzonego zakresu prac. Tak więc zarówno od formy prowadzenia księgowości jak i od ilości dokumentów, liczby wspólników oraz zatrudnionych pracowników. Jeżeli szukasz doświadczonej i rzetelnej księgowej chcesz zredukować koszty i zaoszczędzić czas, masz dość papierkowej roboty- trafiłeś pod właściwy adres.
 
Compendio Sp. z o.o.  KRS: 0000399360 Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS NIP: 683-20-77-424 REGON: 122409045